Điện thoại: 0947110787
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)

CHIA OXY

Kích thước:

Nối, chia ống co2, oxy

Công dụng : nối ống thổi oxy chia thành nhiều nhánh nhỏ để sử dụng được nhiều bể, hồ.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Gọi ngay