Điện thoại: 0947110787
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)

POWER HOUSE - BOTTOM F

Kích thước:

Sản phẩm Power House Soft Type chủ yếu bao gồm silica hoạt tính kaolinite. Khi độ pH của nước tăng lên, các ion hydroxy trong nước tăng lên. Bản chất của silica hoạt tính là nó có trong các ion hydroxy, đồng thời tách và giải phóng các ion hydro, ngăn chặn sự gia tăng mức độ pH. Điều này không liên quan đến việc phát thải các chất có tính axit, do đó làm cho sản phẩm an toàn để sử dụng với tất cả các loại sinh vật sống.

Độ pH của nước hồ thay đổi do các yếu tố khác nhau, nhưng một số yếu tố chính là: - Khi một bể cá mới được thiết lập, CO2 được thải ra, làm tăng mức độ pH. - Trong một hồ thủy sinh, tảo nước quang hợp vào ban ngày, hấp thụ CO2, dẫn đến sự gia tăng mức độ pH. - Với bể cá chứa nhiều cá hoặc cá lớn như cá rồng, một lượng lớn thức ăn được cho vào trong nước và hoạt động của vi sinh vật (vi khuẩn nitrat hóa) làm tăng muối nitrat, làm giảm độ pH. Đây là một số yếu tố chính, và trong bất kỳ trường hợp nào, tình trạng nước trở nên không ổn định. Để đối phó với việc tăng hoặc giảm độ pH, Power House cung cấp hai loại sản phẩm: Sản phẩm Power House Hard Type kiểm soát độ pH giảm (hơi kiềm); và sản phẩm Power House Soft Type kiểm soát tăng pH (hơi axit). Những loại này, được sử dụng một mình hoặc cùng nhau, có thể ổn định độ pH của nước, cho phép lọc sinh học hiệu quả trong thời gian dài. Sản phẩm Power House Soft Type chủ yếu bao gồm silica hoạt tính kaolinite. Khi độ pH của nước tăng lên, các ion hydroxy trong nước tăng lên. Bản chất của silica hoạt tính là nó có trong các ion hydroxy, đồng thời tách và giải phóng các ion hydro, ngăn chặn sự gia tăng mức độ pH. Điều này không liên quan đến việc phát thải các chất có tính axit, do đó làm cho sản phẩm an toàn để sử dụng với tất cả các loại sinh vật sống.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Gọi ngay